Tứ Phương Kim

Tứ Phương Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Nhờ pháp tăng ích bốn phương làm trọng tâm, mong khiến chúng sinh được Địa Thần, Tài Thần ban phúc, bốn phương tăng ích, tám phương trợ tài.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Nhờ pháp tăng ích bốn phương làm trọng tâm, mong khiến chúng sinh được Địa Thần, Tài Thần ban phúc, bốn phương tăng ích, tám phương trợ tài.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani