Trừ Tật Kim

Trừ Tật Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Chữa khỏi sự khó chịu của thân thể, những bệnh lạ trên người làm tiêu hao tài chính và rối loạn gia đình, thuốc thang vô hiệu.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Chữa khỏi sự khó chịu của thân thể, những bệnh lạ trên người làm tiêu hao tài chính và rối loạn gia đình, thuốc thang vô hiệu. Cúng dường tiền vàng này, thành tâm sám hối, thường trì tâm chú, có thể mau chóng tiêu bệnh nghiệp, thân thể an khang. Nhờ kim đan của Kim Mẫu và chú lực của Dược Sư Phật, nguyện chúng sinh tiêu trừ tất cả bệnh nghiệp, bệnh chướng, bệnh nạn, bệnh khổ.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani