1 phần tiện dụng (đủ 11 loại)

1 phần tiện dụng (đủ 11 loại)

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cả bộ

1 phần tiện dụng gồm đủ 11 loại, mỗi loại 7 tờ.

[Xem chi tiết]
25.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

1 phần tiện dụng gồm đủ 11 loại, mỗi loại 7 tờ.

Bao gồm:

 • Chân Phật Kim (7 tờ)
 • Thất Phật Kim (7 tờ)
 • Như Ý Kim (7 tờ)
 • Hòa Hợp Kim (7 tờ)
 • Trừ Bệnh Kim (7 tờ)
 • Địa Tạng Kim (7 tờ)
 • Đại Phúc Kim (7 tờ)
 • Tứ Phương Kim (7 tờ)
 • Đà-la-ni Kim (7 tờ)
 • Minh Tư (7 tờ)
 • Giáp Mã (7 tờ)

Cách sử dụng

Tu pháp: có thể cúng cho Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp, thần chúng tại đàn thành và oan thân trái chủ mỗi vị 1 phần, thỉnh cầu cho nguyện vọng đạt thành.

Pháp hội: ngoài những đối tượng kể trên, có thể cúng dường tổ tiên, thủy tử linh và chúng sinh cõi âm báo danh pháp hội, mong họ được ăn uống no đủ, thoát khổ được vui.

Lễ chùa: có thể cúng chư thiên thần chúng trong chùa mỗi vị 1 phần, cầu nguyện phù hộ bình an cát tường.

Phổ độ: có thể cúng dường 7 phần hoặc 21 phần, cầu nguyện phù hộ bình an cát tường, gia đình yên ổn.

Ngày mồng 1, 2, 15, 16 Âm lịch: khi cúng cho cửa hàng theo phong tục, có thể cúng dường 7 phần tiền, cầu nguyện phù hộ kinh doanh thịnh vượng, nhân sự hòa hợp.

Tế tổ: có thể cúng dường tổ tiên 7 phần, mong họ được ăn uống no đủ, thoát khổ được vui, phù hộ cho con cháu đời sau đời đời hưng vượng.

Ma chay: trong thời gian ở trong linh cữu, mỗi ngày cúng 7 phần trước linh vị (đề nghị không đốt tiền cước vĩ). Vào lúc chôn, hoặc 7 ngày, 100 ngày, ngày giỗ, mỗi lần đốt cúng tổng cộng 21 phần, mong người chết có tư lương đầy đủ, vãng sinh tịnh thổ, siêu sinh thoát khổ, và phù hộ cho con cháu đời sau tiền tài dồi dào, quan vận hiển đạt.

Lễ Thổ Địa Công: có thể cúng dường 3 phần, cầu nguyện phù hộ nhân sự hòa hợp, kinh doanh hưng vượng, tài nguyên dồi dào.

Chủ đất: có thể cúng 1 phần, thỉnh cầu phù hộ gia trạch an ổn, xuất nhập bình an, tất cả cát tường.

Cầu phúc cho bệnh nghiệp: có thể cúng Phật Bồ Tát, Hộ Pháp thần chúng 3 phần, cúng oan thân trái chủ 7-21 phần (tùy tình hình mức độ nghiêm trọng hoặc khẩn cấp), thỉnh cầu bệnh nghiệp đẩy lùi.

Thú cưng vãng sinh: có thể đốt cúng 7 phần, nguyện thú cưng thoát đạo súc sinh, vãng sinh tịnh thổ (nếu được, hãy trì niệm thêm chú vãng sinh 7 biến).

Thương nhân làm kinh doanh: mỗi ngày khi mở cửa hàng, có thể đốt 1 phần, cầu nguyện Địa Thần giúp đỡ, chiêu quý nhân, trợ tài thông, làm ăn phát đạt.

Vui lòng xem thêm chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani