Thất Phật Kim

Thất Phật Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Nhờ Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh và Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn để tiêu trừ các nghiệp tội của chúng sinh, tiến tới tăng trưởng tư lương phúc đức.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Con người đều có nghiệp chướng không tên từ nhiều kiếp đến nay, tạo nên đủ loại chướng ngại trong cuộc sống thường ngày, mọi việc không thuận. Thành tâm đốt cúng loại tiền này có thể nhanh chóng tiêu nghiệp chướng, cát tường như ý. Nhờ Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh và Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn để tiêu trừ các nghiệp tội của chúng sinh, tiến tới tăng trưởng tư lương phúc đức.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani