Như Ý Kim

Như Ý Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Cầu việc kinh doanh, sự nghiệp hưng vượng, nghiệp vụ giao thiệp thuận lợi, cúng dường tiền vàng này thì phúc phần lợi ích sẽ tăng trưởng.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Cầu việc kinh doanh, sự nghiệp hưng vượng, nghiệp vụ giao thiệp thuận lợi, cúng dường tiền vàng này thì phúc phần lợi ích sẽ tăng trưởng. Nhờ biểu tượng như ý của Kim Mẫu, ban phúc cho chúng sinh mọi sự như ý, mọi sự cát tường, phúc lộc tăng trưởng.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani