Minh Tư

Minh Tư

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Nhờ luật lệnh chú lực của Ma Ha Song Liên Trì để lưu thông mười pháp giới, khiến chúng sinh cõi âm dương đều được lợi, tiền tài lưu thông, tư lương tăng trưởng.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Nhờ luật lệnh chú lực của Ma Ha Song Liên Trì để lưu thông mười pháp giới, khiến chúng sinh cõi âm dương đều được lợi, tiền tài lưu thông, tư lương tăng trưởng.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani