Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Đồng môn ấn tống
Loại: Kinh Sách

 Thỉnh miễn phí 
(Chưa bao gồm phí giao hàng từ công ty vận chuyển nếu có)

Đây là bản kinh được sử dụng và lưu truyền trong Chân Phật Tông.

Số trang: 111
Nguồn gốc: Dịch từ nguyên bản tiếng Trung trong Phật Đệ Tử Văn Khố - Đài Loan
Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

[Xem chi tiết]
1₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

 Thỉnh miễn phí 
(Chưa bao gồm phí giao hàng từ công ty vận chuyển nếu có)

Đây là bản kinh được sử dụng và lưu truyền trong Chân Phật Tông.

Số trang: 111
Nguồn gốc: Dịch từ nguyên bản tiếng Trung trong Phật Đệ Tử Văn Khố - Đài Loan
Biên dịch: Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani