Hòa Hợp Kim

Hòa Hợp Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Hóa giải những bất hòa trong và ngoài công xưởng, doanh nghiệp, khách hàng, vợ chồng. Cúng dường tiền vàng này có thể hóa trừ tất cả oán hận, phát triển tốt các mối quan hệ giữa con người.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Hóa giải những bất hòa trong và ngoài công xưởng, doanh nghiệp, khách hàng, vợ chồng. Cúng dường tiền vàng này có thể hóa trừ tất cả oán hận, phát triển tốt các mối quan hệ giữa con người. Nhờ sức mạnh kính ái của Kurukulle Phật Mẫu và Ái Nhiễm Minh Vương để hóa giải những chướng ngại nhân sự và ban phúc chúng sinh oan thân bình đẳng, kính ái hòa hợp.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani