Giáp Mã

Giáp Mã

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Nhờ luật lệnh thông hành pháp giới của Liên Sinh Phật, bảo đảm văn sớ cho các mục đích tâm linh được trình lên trên.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Nhờ luật lệnh thông hành pháp giới của Liên Sinh Phật, bảo đảm văn sớ cho các mục đích được trình lên trên.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani