Địa Tạng Kim

Địa Tạng Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

 Đặc biệt từ nay tới hết ngày 28/12/2023
 Địa Tạng Kim: Thỉnh 2 tặng 1. 

Có thể tiêu trừ nghiệp chướng tích tập nhiều kiếp và những tội sát sinh trong ngày. Siêu độ tổ tiên vãng sinh thế giới Cực Lạc, độ tất cả vong hồn rời khỏi khổ luân địa ngục. Khiến tổ tiên có được lợi ích, sự nghiệp của bản thân phát đạt,

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Có thể tiêu trừ nghiệp chướng tích tập nhiều kiếp và những tội sát sinh trong ngày. Siêu độ tổ tiên vãng sinh thế giới Cực Lạc, độ tất cả vong hồn rời khỏi khổ luân địa ngục. Khiến tổ tiên có được lợi ích, sự nghiệp của bản thân phát đạt, âm dương đều có lợi. Tảo mộ, tiến kim (bốc mộ, cải táng) đều đại cát. Nhờ nguyện lực của Địa Tạng Bồ Tát để tiêu trừ định nghiệp của chúng sinh và bổ sung tài khố, tăng trưởng tư lương phúc phần.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani