Đại Phúc Kim

Đại Phúc Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Nhờ sức mạnh của tam tự minh chú và văn cầu thỉnh, thỉnh cầu Đại Phúc Kim Cang ban phúc cho chúng sinh, tiêu tai giải nghiệp, khai vận cát tường.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Nhờ sức mạnh của tam tự minh chú và văn cầu thỉnh, thỉnh cầu Đại Phúc Kim Cang ban phúc cho chúng sinh, tiêu tai giải nghiệp, khai vận cát tường.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani