Đà-la-ni Kim

Đà-la-ni Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Nhờ chú lực của Tôn Thắng Phật Mẫu và chú vãng sinh, khiến chúng sinh u minh vãng sinh tịnh thổ, siêu sinh thoát khổ, chúng sinh dương thế hóa giải tất cả oan khuất.

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Nhờ chú lực của Tôn Thắng Phật Mẫu và chú vãng sinh, khiến chúng sinh u minh vãng sinh tịnh thổ, siêu sinh thoát khổ, chúng sinh dương thế hóa giải tất cả oan khuất.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani