Chân Phật Kim

Chân Phật Kim

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cho từng mục đích

Phòng ma đuổi tà, tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải tai nạn, bảo hộ thân tâm, bình an cát tường. Cứu tế âm linh, an ủi cô hồn quỷ đói, bệnh tật tàn phế, siêu thăng tổ tiên.
 

[Xem chi tiết]
15.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Nhờ bát diệp luân và đệ nhất quán của Liên Sinh Hoạt Phật làm trọng tâm, cộng thêm truyền thừa gia trì của Phật để tiêu tai, ban phúc, tăng ích. Phòng ma đuổi tà, tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải tai nạn, bảo hộ thân tâm, bình an cát tường. Cứu tế âm linh, an ủi cô hồn quỷ đói, bệnh tật tàn phế, siêu thăng tổ tiên. Cúng dường Phúc Thần để tăng tiến tài vận.

Bình thường và lúc nguy cấp đều có thể dùng. Tiền vàng này có thể hóa đốt riêng, có thể đốt cùng tiền vàng khác.

Số lượng: 49 tờ/tập

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani