Bộ tổng hợp lớn (đủ 11 loại)

Bộ tổng hợp lớn (đủ 11 loại)

Tình trạng: Có sẵn
Đơn vị phát hành: Upala
Loại: Tiền giấy cả bộ

Bộ tổng hợp lớn, bao gồm đủ 11 loại, mỗi loại 1 tập (49 tờ).

[Xem chi tiết]
150.000₫
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Bộ tổng hợp lớn, bao gồm đủ 11 loại, mỗi loại 1 tập (49 tờ).

Bao gồm:

 • Chân Phật Kim (1 tập)
 • Thất Phật Kim (1 tập)
 • Như Ý Kim (1 tập)
 • Hòa Hợp Kim (1 tập)
 • Trừ Bệnh Kim (1 tập)
 • Địa Tạng Kim (1 tập)
 • Đại Phúc Kim (1 tập)
 • Tứ Phương Kim (1 tập)
 • Đà-la-ni Kim (1 tập)
 • Minh Tư (1 tập)
 • Giáp Mã (1 tập)

Cách sử dụng

Có thể sử dụng từng tập cho các mục đích riêng biệt.

Vui lòng xem thêm chi tiết hướng dẫn sử dụng và thông tin về tiền giấy Chân Phật Tông tại đây: Hướng dẫn sử dụng và thông tin chi tiết về Tiền giấy Chân Phật Tông

Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani Vật phẩm gây quỹ Upala Mani